Wespen

Hoornaarwesp

Hoornaar / wesp

Uiterlijk

 • Heeft een gele met zwarte dwarstekening op achterlijf, kop, borststuk en het eerste segment van het achterlijf is roodbruin tot donkerbruin;
 • Werksters zijn 1.6 tot 2,5 cm lang; Darren 2.1 tot 2,8 cm;
 • Larven zijn wit en pootloos.
 • Op de zijkanten van de wespenkop bevinden zich grote langwerpige facetogen met aan de bovenzijde van de kop een drietal bijogen; bij de hoornaar is de kop achter de ogen sterk verbreed.
 • 2 stevige zijwaarts bewegende kaken (mandibels) met daaronder monddelen waarmee de wesp kan likken en zuigen;
 • 2 paar doorzichtige vleugels.
 • Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd (wespentaille).

Ontwikkeling

 • Volledige gedaanteverwisseling.
 • Eind april eitjes afzetten in eicellen; ei-stadium 7 tot 12 dagen; larvale stadium 1 tot 2 weken; popstadium 1 tot 2 weken;
 • Duur van ei tot volwassen dier: 3 tot 5 weken.
 • In augustus/september komen mannelijke exemplaren (darren) en vruchtbare wijfjes (jonge koninginnen) uit de poppen; deze verlaten het nest om te paren; de darren sterven spoedig na de paring.

Leefwijze

 • Bij het optreden van de eerste vorst sterven de nestbewoners behalve de jonge koninginnen.
 • Houden van proteïne- en suikerhoudend voedsel, vooral voor het voeden van de larven.
 • Hoe hoger de luchttemperatuur, des te actiever de wespen; een nest wordt gebouwd op een niet-vochtige plaats, altijd bovengronds, doorsnede van 20 tot 35 cm.
 • Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders (steken de bijen dood en zuigen vervolgens de honen uit hun maag).
 • Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen; na het sterven zuigen ze ze uit en daarmee voed ze de larven.

Schade

 • Hoornaars kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen.
 • De hoornaar is vriendelijker dan de meeste wespensoorten; Een hoornaar zal alleen steken als ze beknelt raakt of als men ze aanraakt.
 • Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaats vindt en als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen.
 • Wordt een persoon na een wespensteek bleek, misselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis.

Wering / preventie

 • Horren plaatsen en voedsel opbergen, eventueel dichten van naden en kieren.
 • Nooit de uitvliegopening van het nest dichtstoppen.

Graafwesp

Graafwesp

Uiterlijk

 • Kleur is geel/zwart en lijkt op limonade wespen
 • Houdt zijn vleugels vlak gedurende de rust.

Ontwikkeling

 • Volledige gedaanteverwisseling.
 • Het vrouwtje verzorgt de larven.

Leefwijze

 • Leven solitair, maar kunnen in grote getallen bij elkaar nestelen.
 • Maken hun nesten in gangen en holtes.
 • De larven worden gevoerd met één prooidiersoort.

Schade

De graafwesp kan schade aan voegwerk aanbrengen.

Wering / preventie

Zorg voor goed onderhoud van voegwerk aan huizen en gebouwen.

Limonade wesp

Limonade wesp

Uiterlijk

 • Gele en zwarte dwars tekening op het achterlijf.
 • Werksters zijn 1 tot 1,5 cm lang, koningin is iets groter.
 • 2 paar doorzichtige vleugels en sterke kaken.

Ontwikkeling

 • Duur van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 4 weken.
 • Levensduur van een volwassen werkster is 5 tot 7 weken.
 • De koningin zet in de lente haar eitjes af.

Leefwijze

 • Leven in een gezamenlijk nest.
 • Werksters (de onvruchtbare vrouwtjes)zorgen voor de nestbouw en voedsel voor het broedsel.
 • Het nest wordt slechts 1 seizoen bewoond
 • De mannetjes bevruchten aan het eind van het seizoen de jonge koninginnen.
 • De jonge koninginnen overwinteren alleen en leggen in de lente hun eitjes.
 • Wespen kunnen erg nuttig zijn; zo vangen zij allerlei insecten, zoals kamervliegen en steekmuggen (een populatie van 400 wespen kan wel zo’n 3000 prooidieren per dag vangen).

Schade

 • Grote aantallen kunnen hinderlijk zijn.
 • Kunnen verraderlijk steken.
 • Wespengif bestaat uit histamine en apitoxine en kan gevaarlijk zijn voor mensen en kunnen sterven als ze hier allergisch voor zijn en als de steek direct in een bloedvat komt.

Wering / preventie

 • Horren voor ramen en deuren.
 • Afvalcontainers dicht.
 • Nooit de opening van een wespennest dicht maken.