Muizen

Bosmuis

Bosmuis

Uiterlijk

 • De rug is geel/bruin tot donkerbruin, de buik is wit-grijs
 • Rug en buikzijde zijn gemarkeerd door oranje-bruine scheidingslijn
 • Flinke muis, spitse snuit, grote uitstaande oren, lange staart, grote zwarte ogen
 • Volwassen 7,4 tot 10,7 cm lichaamslengte; staart 7,3 tot 11,5 cm

Ontwikkeling

Gemiddeld 3 tot 4 worpen per jaar, nestgrootte 4 tot 8 jongen. De leeftijd loopt tot maximaal 1,5 jaar.

Leefwijze

 • Is een uitstekende graver en klimmer
 • Door hun lange achterpoten uitstekende springers: 60 á 65 cm hoog en 40 á 80 cm ver
 • Voedsel: groene plantendelen, noten, zaden, insecten, wormen enzovoort
 • Voorkeur voor bosranden met dichte ondergroei, open bosplekken met struikgewas, ook in aangrenzende tuinen met bomen en struikgewas
 • Nest met 2 of 3 ingangen en een voorraadkamer soms 1 meter diep

Schade

 • Knagen aan noten en gedroogde vruchten
 • Land en tuinbouw: eten van zaden en zaaisel
 • Knaagschade aan jonge knoppen van bloemen
 • Urine stinkt

Wering / preventie

 • Voorkom het los laten liggen van voedsel
 • Openingen in muren dichtmaken
 • Regelmatig grasmaaien en struiken hoger opsnoeien
 • Eventueel mogelijke schuilplaatsen opruimen of schoonmaken

Huisspitsmuis

Huisspitsmuis

Uiterlijk

 • Glanzende grijsbruine rug, de buik is iets lichter van kleur
 • Volwassen huisspitsmuizen zijn 5 tot 10 cm en de behaarde staart is 4 tot 6 cm lang
 • Schedel smal, spits toelopend

Ontwikkeling

 • Gemiddeld 3 tot 4 worpen per jaar, waaruit 4 tot 6 jongen komen
 • Levensduur 1 tot 1,5 jaar
 • Geen winterslaap, maar jongt alleen van maart tot oktober
 • Draagtijd gemiddeld 30 dagen
 • Jongen zijn na 1 week al boven de grond op zoek naar voedsel

Leefwijze

 • Goede energie, snel en bewegelijk en kunnen goed zwemmen
 • Zijn vooral nachtdieren, maar soms ook overdag actief
 • Het zijn geen knaagdieren
 • Komt voor in bossen, tuinen met veel struiken, puin en bouwafval en ruig terrein
 • Eten insecten en hun larven (emelten, (meel)wormen etc.) en soms zaadkorrels
 • Schuilplaatsen bevinden zich in onderaardse, zelf gegraven holen of mollen/muizengang
 • Voorkeur voor ruig bedekt terrein. Uitwerpselen zijn zwartbruine, plakkerige keutels en zijn 4 – 10 mm lang, 3-4 mm dik, vaak in klonten aaneengekit, tegen plinten en dergelijke
 • Eet iedere dag zijn eigen gewicht aan voedsel op

Schade

 • Muskus stinkt
 • Urine vervuiling en uitwerpselen
 • Kan ‘s-nachts voor overlast zorgen (bij de deur piepen en lopen)
 • Kan diversen ziektes overbrengen

Wering / preventie

 • Het dichten van stootvoegen, gaas en alle andere openingen muis dicht maken
 • Kieren en naden in deuren, ramen en vloeren dicht

Huismuis

Huismuis

Uiterlijk

 • Rug lichtbruin tot donkergrijs, de buik is lichter
 • Slanke bouw, spitse kop, grotere oren
 • Staart dun, zelfs langer dan het lichaam
 • Volwassen: lichaamslengte 6 tot 11 cm en ongeveer 10 tot 35 gram lichaamsgewicht

Ontwikkeling

 • Wijfje in de leeftijd van 2 tot 12 maanden hebben gemiddeld 5 tot 12 worpen met 5 tot 6 jongen
 • Jongen zijn na 2 maanden geslachtsrijp; draagtijd: 3 weken
 • Gemiddelde levensduur ongeveer 2 jaar

Leefwijze

 • Huismuizen komen vooral voor in gebouwen voor, vaak boven plafonds
 • Zijn uitstekende klimmers en springen tot circa 30 cm. en vanaf circa 1 meter hoogte
 • Eten alles, bij voorkeur graan, peulvruchten en noten
 • Uitwerpselen 0,3 tot 0,8 cm lang, 0,1 tot 0,3 cm dik, vrij spits van vorm
 • Eet per dag ca. 3 – 5 gram en kunnen enige dagen zonder drinken blijven leven. Ze hebben dan voldoende aan wat condens.

Schade

 • Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden en diverse vormen van voedselvergiftiging
 • Bevuiling van voedselvoorraden
 • Knaagschade; Om in leven te blijven, moeten ze hun snelgroeiende snijtanden op peil houden door voortdurend te knagen. Dit doen ze bijvoorbeeld aan elektriciteitskabels. Daardoor zijn huismuizen vaak de oorzaak van machinestoring of brand door kortsluiting.
 • Verstoring van de rust

Wering / preventie

 • Ventilatieopeningen maximaal 0,5 cm breedte
 • Openingen in de buitenmuren dicht
 • Voorkom – zoveel mogelijk- het los laten liggen van voedsel

Veldmuis

Veldmuis

Uiterlijk

 • Rug bruin tot grijsbruin, soms kleurvariaties tot zwart teen, buik lichter tot lichtbruin
 • Plompe bouw, stompe snuit, in de vacht verborgen oren en ogen; maakt een kortharige indruk
 • Volwassen: 9 tot 13 cm lichaamslengte
 • Staartje veel korter dan lichaam (ca. 1/3 lichaamslengte); lengte staart 4.5 cm
 • Pasgeboren veldmuisjes zijn kaal en blind

Ontwikkeling

 • Wijfjes gemiddeld 4 tot 6 worpen per jaar; nestgrootte 5 tot 6 jongen
 • Draagtijd: 3 weken
 • Zoogperiode: onbekend, vermoedelijk 3 tot 4 weken
 • Jongen na 24 dagen geslachtsrijp
 • Maximale levensduur: 1 jaar tot 16 maanden

Leefwijze

 • Nette muis; leeft bij voorkeur op droge, zonnige en beschutte plaatsen; vooral bij ruige en dichte plantengroei
 • Voedsel: graangewassen, bollen, aardappelen, kool, wortels en ook boomschors
 • Schuilplaatsen: ondergronds in zelf gegraven holen. Meestal horizontaal, maar soms loodrecht of schuin omlaag tot wel 60 cm diepte; nesten op 15 tot 30 cm
 • De uitgangen van het nest zijn altijd geopend en onderling verbonden door voor de veldmuis typerende looppaadjes
 • Sporen: holen, uitwerpselen 0,4 tot 0,8 cm lang, 0,2 cm dik, groenachtig, rond holen en bij eetplaatsen
 • Het zijn uitstekende gravers, maar ze klimmen en springen zelden tot nooit

Schade

 • Knaagschade aan de bast aan de voet van jonge bomen
 • Overbrengen van modderkoorts
 • Schade in weilanden door ondermijnen van de grasmat of het bouwland door knagerij
 • Schade in boomgaarden kan zeer aanzienlijk zijn (ringen van de bomen)

Wering / preventie

 • Voorkomen dat door veldmuizen geschikte biotoop ontstaat, dus geen terreinen met ruige begroeiing
 • Goed weidebeheer, grasmat kort, egaal houden, slootkanten schoonhouden, begroeiing kort houden
 • Boomgaardbescherming, bomenrij in zwarte grond; Valfruit en snoeihout verwijderen bij windsingels, bodembegroeiing kort houden